ANABİLİM DALLARI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Küçült Yazı Tipi Büyüt
  • Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilere Moleküler Biyoloji alanındaki yeni gelişmelerin ışığında teorik ve uygulamalı bir eğitim vermek ve onlara alanlarında üst düzeyde bilgi ve deneyim kazandırarak akademik ve iş hayatlarında deneyimli birer birey olmalarını sağlanmaktır.
  • Moleküler Biyoloji yüksek lisans programı, bitki veya hayvan hücrelerinin fizyolojik, biyokimyasal ve genetik özellikleri, hücreler arası ve hücre içi iletişim, sinyal iletim yolakları, insan genetiği, kanser biyolojisi ve genetiği, kök hücre ve çeşitli kalıtımsal hastalıklar gibi konuları kapsamaktadır. Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans programında, Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyokimya, Fizyoloji ve benzeri alanlarda özgün çalışmalar yapılacaktır.
  • Program hakkında detaylı bilgiler için OBS sayfasına bakılabilir.
  • Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı dersleri ve içerikleri 
  • Courses and their contents in Molecular Biology Master of Science Programme
Akademik Takvim
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına başvuru koşulları


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin