Farabi VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı

Ülkemizdeki teknoloji ve inovasyon alanında paydaşlar arasındaki işbirliğini artıracak faaliyetlerin işlerlik kazanması için her geçen gün yeni projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizdeki proje fikirleri ile ilgili olacak şekilde; bölgede bilgi, fikir ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölge insanımızı bilinçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğine farkındalığı artırmak, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizde proje kültürü oluşturmak ve ülkemizde bilimsel ve teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla 24 Mayıs 2021 tarihinde Üniversitemizde Koronavirüs (COVID-19) salgınının seyrine göre "Farabi VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı" etkinliği yüz yüze ya da online olarak düzenlenecektir. Bilgilerinize.

http://projepazari.beun.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin