Önemli! Türk Dili-I Sınav Takvimi Güncellemesi

Türk Dili Sınav Bilgisi: Sınavlar 4 oturum halinde planlanmış olup ilk iki oturum lisans programlarını, son iki oturum ise ön lisans programlarını kapsamaktadır. Oturumlar 3 saatlik planlanmış ve sistem yoğunluğunu azaltmak için 1. saat diliminde öğrencilerin belirtilen birimlere göre 15 dakikalık aralıklarla sınava başlaması uygun görülmüştür. Sınav süresi 30 dakikadır ve öğrencilerin sınava 1 giriş hakkı bulunmakla beraber herhangi bir teknik sorun yüzünden sınavı yarım kalan öğrencilerin 5 tekrar-devam hakkı vardır.

Fen-Edebiyat Fakültesi 1. Oturum: 09:00

1.Ara Sınav Mazeret Sınavı: 5 Aralık Cumartesi
2.Ara Sınav: 12 Aralık Cumartesi
2. Ara Sınav Mazeret Sınavı: 2 Ocak Cumartesi
Yıl Sonu Sınavı: 16 Ocak Cumartesi
Bütünleme Sınavı: 6 Şubat Cumartesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin