Moleküler Biyoloji ve Genetik

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
İnsan Genom Projesinin tamamlanmasıyla beraber potansiyeli hızla artan ve gelişmiş ülkelerde büyük destek gören “Moleküler Biyoloji ve Genetik” bilim dalı, aynı zamanda biyoteknoloji, nanobiyoteknoloji, genetik mühendisliği ve biyomühendislik gibi diğer ileri bilim dallarına da bilimsel ve akademik altyapı oluşturmaktadır.

Bölümün çalışma konuları başta sağlık olmak üzere, tarım, hayvancılık ve çevre gibi sektörleri direkt veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Günümüz biyoteknoloji çağında, bu alanlardaki çalışmaların çoğu moleküler biyoloji ve genetik biliminin bilgi birikimine dayanmaktadır.

2012 yılında kurulan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2013 yılında 3 öğretim üyesinin göreve başlamasıyla faaliyete geçirilmiştir. Bölümümüzde halen 1 Profesör, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğrenci alımına 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında başlayan bölümümüzde Yaklaşık 500 öğrencimiz bulunmaktadır.Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları yurtiçi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde araştırmacı veya öğretim üyesi olarak akademik hayatlarına devam edebilecekleri gibi, ilaç sektörünün Ar-Ge, klinik araştırma ve satış birimlerinde, hastane veya özel laboratuvarların tıbbi analiz yapan birimlerinde, biyoteknolojik çalışma yapan kurum veya firmalarda, biyolojik ürünlerin (aşı, ilaç, serum vb.) üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında ve bu tesislerin yönetiminde, adli tıp ve kriminoloji laboratuvarlarında, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Çevre ve Sağlık sektöründe ve ilgili bakanlık birimlerinde çalışma imkanı bulabilirler.

 1., 2. ve 3. sınıflarda her yarıyıl içinde teorik derslerin yanında, laboratuvar dersleri de olacak ve öğrencilerin laboratuvar çalışma koşullarını ve prensiplerini öğrenmeleri, laboratuvar araç gereçlerini aktif bir şekilde kullanabilmeleri ve teorik bilgilerini deneylerle pekiştirmeleri sağlanmaktadır.
Öğrenciler 3. ve 4. sınıfta, ilgi duydukları alanlarda seçmeli dersler de alacak ve son sınıfta bölüm hocalarının danışmanlığında, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanıyla ilglili bir konuda bitirme projeleri hazırlayıp, sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunacaklardır.
Program Hedefleri
Teorik dersler ve laboratuar uygulamaları ile birilikte öğrencilere eğitim, öğretim, temel araştırma ve teknoloji kavramlarını bir bütün olarak kullanabilmeleri için yeterli bilgi birikimini sağlamaktır.
Misyonumuz
Bireyi temel alan bilimsel, çağdaş ve kaliteli lisans ve lisansüstü Moleküler Biyoloji ve Genetik eğitimi vererek temel kavramları bilen, araştıran, bildiklerini tanımlayabilen, uygulayabilen, bağımsız ve eleştirel düşünebilen, çağdaş bir öğretim kültürü ile toplumsal ve evrensel değerlere sahip çıkan, Atatürk İlke ve İnkılapları’na bağlı bireyler yetiştirmek ve literatüre yön veren ulusal ve uluslararası klinik-deneysel araştırmalar yapmak.
Vizyonumuz
Bilimsel çalışmaları ile dünyadaki bilim standartlarını yakalayan, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, ülkenin bilimsel ve teknolojik alanlarında ön sıralarda olan ve bölgemize doğru ve kaliteli bilgi sağlamada öncülük eden bir birim olmaktır. Modern yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı üretken, nitelikli ve oluşturduğu değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden Moleküler Biyoloji ve Genetikçiler yetiştirmek ve dünya çapında adından söz edilen ve öncü bir Moleküler Biyoloji ve Genetik merkezi olabilmektir. Farklı disiplinlerden gelen araştırmacıları bünyesinde barındıran, ulusal ve uluslararası bilim camiasında takip edilen, medeniyetimizi çağdaş dünyaya tanıtan yenilikçi ve girişimci bir bölüm olmaktır.
Temel Değerlerimiz:
  • Bilimsellik ve çağdaşlık
  • Toplum yararını gözetmek
  • Bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlılık
  • Araştırıcılık ve yenilikçilik
Eğitim Amaçları:
  • Kendisine ve bilgisine güvenen, mesleğinde yeterli ve yetenekli,
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri izleyen,
  • Çağdaş ve en yeni teknik olanakları kullanan,
  • Bilimsel yayınlarla ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunan,
  • Takım çalışmasına yatkın Moleküler Biyoloji ve Genetikçiler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
 
Bölümümüzün Çek Cumhuriyeti(Masaryk University), Polonya(Adam Mickiewicz University) ve İtalya(University of Basilicata) ile Erasmus+ anlaşmaları vardır.
Programımızı başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programımıza devam edebilirler.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin