FEDEK

PROGRAM ÇIKTILARI

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Program Öğrenme Çıktıları :

1) Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili alanlarda yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi.

2) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3) Bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.

4) Alan ve laboratuvar uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisi.

6) Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

8) Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi.

9) Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.

10) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, sağlık, ekonomi, sürdürülebilirilik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

11) Sosyal ve kültürel konularda bilgi.

12) Yeterli düzeyde mesleki pratik deneyimi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin